DLT Legal Translation Inc.
Juridiske oversættelser af høj kvalitet til juridiske fagfolk

Kvalitet

DLT Legal Translation Inc. leverer oversættelse af juridiske dokumenter af højeste kvalitet. Selve oversættelsen afspejler 100% indholdet af den oprindelige tekst – og dermed den danske juridiske virkelighed – samtidig med, at den engelsksprogede læser vil kunne forstå indholdet på sin «engelske juridiske» måde.

Det er helt afgørende, at juridiske dokumenter såsom aftaler, stævninger, afgørelser osv. bliver juridisk korrekte. I en juridisk kontekst er der ikke plads til misforståelser, og tvister på grund af en unøjagtig oversættelse er unødvendigt tids- og omkostningstunge. Juridisk oversættelse består ikke blot i en mekanisk udskiftning af ord mellem forskellige sprog. Det er en avanceret øvelse i komparativ jura og kompleks og kontekstuel koncipering.

En korrekt udført oversættelse skal give indtryk af, at teksten er blevet skrevet på det sprog, hvorpå det bliver læst – dvs., at oversættelsen skal være «usynlig».

Ekspertise

juridisk-oversættelse-dansk-dkDiana L. Torrens, grundlægger af DLT Legal Translation Inc., har en unik kombination af erfaring og kundskaber, som er relevante for advokatkontorer med internationalt sigte og danske domstole og institutioner.

Hun har mere end 30 års erfaring i juridisk oversættelse. Hun har arbejdet både ved EFTA-Domstolen og EU-Domstolen i Luxemburg i mere end 20 år.

Hun er uddannet fagoversætter med Baccaluréat en traduction fra Université de Moncton (gennemført på fransk), LL.B og B.C.L. (engelsk og fransk ret, gennemført på engelsk og fransk) fra McGill University, herunder en studieperiode på Nordisk Institutt for sjørett ved det juridiske fakultet i Oslo (på norsk), LL.M i europæiske juridiske studier (gennemført på fransk og engelsk), og erfaring fra privat praksis (på forskellige sprog) og som universitetslærer i juridiske studier. Hun har håndteret og løst de fleste problemstillinger, juridisk oversættelse kan frembyde.

Vores tjenester

DLT Legal Translation Inc. tilbyder juridiske oversættelsestjenester fra norsk, dansk, svensk, fransk, spansk og italiensk til engelsk (modersmål). Dokumenterne omfatter: indlæg, juridiske udtalelser, afgørelse og domme, voldgiftskendelser, lovtekster, artikler, bøger og andre juridiske dokumenter. Lovområderne omfatter: EU/EØS-ret, konkurrenceret, statsstøtte, selskabsret, handelsret, aftaleret, miljølovgivning, havret, olie- og gaslovgivning, skattelovgivning, forsikringslovgivning, strafferet, forbrugerlovgivning og relaterede områder.

Efter aftale tilbydes ligeledes engelsk-sproglig juridisk kontrol og gennemlæsning.

Fortrolighed er en selvfølge for alle opgaver.

Klar til dig, når du har brug for det

Når en frist er aftalt, kan opdragsgiver være 100% sikker på, at fristen vil blive overholdt.

Kontakt os for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe med dine juridiske oversættelsesbehov.

DLT Legal Translation Inc. gennemfører juridisk oversættelse fra følgende sprog til engelsk:

juridisk-oversettelse-norsk | traduction-juridique-français
juridisk-oversættelse-dansk | juridisk-översättning-svenska