DLT Legal Translation Inc.
Juridiske oversettelser av høy kvalitet for juridiske fagfolk

Kvalitet

DLT Legal Translation Inc. leverer juridiske dokumenter av høyeste kvalitet. Selve oversettelsen reflekterer 100% av innholdet fra den opprinnelige teksten – og dermed den norske juridiske virkeligheten – samtidig som den engelskspråklige leseren vil forstå innholdet på sin « engelsk rettslige » måte.

Det er svært viktig at juridiske dokumenter som avtaler, stevninger, tilsvar, avgjørelser, osv, blir juridisk riktige med lite rom for misforståelser eller tvist grunnet omtrentlig oversettelse. Juridisk oversettelse er ikke bare teknisk ordveksling mellom forskjellige språk. Det er en øvelse i komparativ jus og kompleks og kontekstuell skriving.

En riktig utført oversettelse skal gi inntrykk av at teksten ble skrevet på det språket teksten leses, det vil si at oversettelsen skal være « usynlig ».

Ekspertise

juridisk-oversettelse-norsk-noDiana L. Torrens, grunnlegger av DLT Legal Translation Inc., har en unik kombinasjon av erfaring og ferdigheter som egner seg utmerket for internasjonalt rettede advokatfirmaer og norske domstoler.

Hun har over 30 års erfaring i juridisk oversettelse. Hun har arbeidet både ved EFTA-domstolen og EU-domstolen i Luxemburg i mer enn 20 år sammenhengende.

Hun er utdannet fagoversetter fra Université de Moncton (fullført på fransk) og har både LLB (engelsk rett) og BCL (fransk rett) fra McGill University i Canada (fullført på fransk og engelsk), LLM i europeiske rettsstudier (fullført på fransk og engelsk), i tillegg til en studieperiode på Nordisk Institutt for sjørett i Oslo (fullført på norsk) og erfaring fra privat praksis (på diverse språk) og som foreleser i jus. Hun har måttet håndtere og løse de fleste vanskelighetene som juridisk oversettelse byr på.

Våre tjenester

DLT Legal Translation Inc. tilbyr juridisk oversettelsestjenester fra norsk, dansk, svensk, fransk, spansk og italiensk til engelsk (morsmål) av blant annet stevninger/innlegg, juridiske uttalelser (legal opinions), rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser, lovtekster, artikler og bøker. Rettsområdene omfatter blant annet: EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte, forretningsjus, selskapsrett, avtalerett, miljørett, sjørett, petroleumsrett, skatterett, forsikringsrett, strafferett, forbrukerett og relaterte rettsområder.

Språkvask av juridiske dokumenter, artikler, bøker, osv, er også mulig.

Taushetsplikt er en selvfølge for alle oppdrag.

Klar når du trenger det

Når en frist er avtalt, kan oppdragsgiver være 100% sikker på at fristen vil bli overholdt.

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om hvordan vi kan bistå med dine engelsk-språklige behov.

DLT Legal Translation Inc. utfører juridisk oversettelse fra følgende språk til engelsk:

juridisk-oversettelse-norsk | traduction-juridique-français
juridisk-oversættelse-dansk | juridisk-översättning-svenska